Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

GNU/Linux

Ugradni paketi za Audacity na GNU/Linuxu i Unixu raspoloživi su kod zasebnih raspačavača. Sljedeći raspačavači imaju redovito posuvremenjivane Audacityjeve pakete:

Inače preporučujemo pretraživanje mrežnih stranice vaših raspačavača ili kompiliranje Audacityja iz izvorna koda.

Zahtjevi susatva

Preporučujemo uporabu najnovijih inačica sustava GNU/Linux od vaših raspačavača koji su uskladivi sa specifikacijom vaše strojne opreme. Audacity radi najbolje s bar 64 MB RAM-a i 300 MHz procesorom.