Audacity: vrije geluidseditor en opnamesoftware

Reclamebeleid

Privacybeleid

Reclamebeleid

Op sommige pagina's van deze site, geven we advertenties weer van Google's AdSense programma. Zie onze “hoe brengt Audacity geld op?” pagina voor de redenen waarom we advertenties weergeven.

Sinds 8 april 2009 houdt dit "interessegebaseerd" adverteren in, dat cookies gebruikt om de interessegebieden van gebruikers te proberen bepalen (bijvoorbeeld bewerken van audio), om advertenties weer te geven met grotere kans op interesse. Lees de advertentie-regels en principes van Google voor informatie over uw privacy en hulp bij advertenties om uit te schrijven van dit interessegebaseerd tracken

Aankondigingslijst-beleid

You can subscribe to our announcement list by entering your email address in this subscription form. We will use this list only to send you brief announcements of new Audacity releases. We will never share the addresses on this list with anyone.

To unsubscribe from the list at any time, go to the bottom of the Audacity-announce information page, enter your subscription address, click "Unsubscribe or edit options", then on the page you come to, click "Unsubscribe". If you have any problems or questions, please email our feedback address.

Mailinglijst-beleid

(This applies to audacity-devel, audacity-users and our other discussion lists.)

These are public mailing lists. When you send a message to any of these addresses, it will be forwarded to all the list subscribers, including Audacity developers and others. SourceForge and other websites may publish archives of these lists.

Your email address will always be truncated in published archives for your privacy, and the Audacity developers will not share your address with anyone. However, we cannot prevent other subscribers from seeing or publishing your messages. Therefore we recommend you avoid putting contact details such as street addresses or telephone numbers in your emails.

If you have any questions about this policy, please email our feedback address.