Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Ảnh chụp

Nhấp vào ảnh chụp màn hình để xem hình lớn hơn.

Audacity running on GNU/Linux

Audacity chạy trên Windows

Audacity chạy trên Mac OS X

Noise Reduction effect

Hiệu ứng Thay Đổi Độ Cao

Hiệu ứng Thay Đổi Nhịp Độ

Ghi âm với Audacity