Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

Odlike

For more information on these features, see the help pages.

Recording

Audacity can record live audio through a microphone or mixer, or digitize recordings from other media. With some sound cards, and on any recent version of Windows, Audacity can also capture streaming audio.

Uvoz i izvoz

Uvezite zvučne datoteke, uredite ih te ih slažite s drugim datotekama ili snimkama. Izvezite vaše snimke u brojne druge formate uključujući više datoteka istovremeno.

Kakvoća zvuka

Editing

Pristupačnost

Effects

Plug-ins

Analysis

Besplatan višesustavni